top of page

INNE

2022-01-27.png
2022-01-27 (2).png

KLUB MIŁOŚNIKÓW JĘZYKA I LITERATURY ŁOWIECKIEJ W PIGUŁCE

Przedstawiamy krótką historię działalności wydawniczej Klubu Miłośników Języka i
Literatury Łowieckiej.
Pierwszym wydawnictwem był niesygnowany jeszcze biuletyn wydany w roku 2008. W
tym samym roku wydany został biuletyn z numerem 1 i aż do 6 był w jednolitej, zielonej
okładce. Od numeru 7 przyjmował różne graficzne rozwiązania i ze zdjęciami zwierzyny.
W roku 2021 pojawił się nr 16 z efektownym zdjęciem koguta bażanta.
W roku 2012 wydany został pierwszy tomik poezji pt.: Być myśliwym i do 2021 roku było
tych tomików 9. Do myśliwych i sympatyków łowiectwa wysyłaliśmy komplet składający
się z Biuletynu, tomiku wierszy i kalendarzyka myśliwskiego w łącznym nakładzie ponad
8 tys. egzemplarzy.
Od dwóch lat Polski Związek Łowiecki wstrzymał bez uprzedzenia subsydiowanie
działalności Klubu, więc wydawnictwa z roku 2020 i 2021 opłacane były z funduszy
prywatnych i bez zmian rozsyłane myśliwym. W ubiegłym roku zwróciliśmy się do
Kolegów z prośbą o wsparcie finansowe, gdyż koszt druku i wysyłki przekracza 4 – 5 tys.
zł w zależności od nakładu i wzrastających opłat pocztowych. Na apel odpowiedziało 11
Kolegów, wsparcie wyniosło 1060,00 zł.
Aby nie zaprzestać wydawania tomików i biuletynów, zwracamy się z ponownym apelem
o pomoc. Podajemy nr konta, bez wysokości przekazywanych kwot, jak kto może!
Jan Jóźwiak 85 1020 3440 0000 7702 0064 8931
Dziękuję za zrozumienie potrzeb Klubu.
Darz bór!
Jan Jóźwiak, przewodniczący KMJiLŁ

Inne: Kim jesteśmy?
bottom of page