top of page

WYDAWNICTWA

Już jest!

Jubileuszowy tomik poezji, a także siedemnasty biuletyn zastały już wydane! Przyjemnego czytania...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUŻ NIEDŁUGO

Uprzedzając nowy tomik wierszy, dla tych, którzy z różnych powodów nie mają poprzedniego, prowokacyjnie zatytułowanego "Era kamienia niełupanego", sugerującego przypomnienie odległej przeszłości, cytuję tu fragment, tylko trzy zwrotki, niech będą swoistym deja vu!

Ale nie dajcie, by wyrwano z ręki

Kamienny topór, co wasz był od wieka

Brąz i żelazo, i wykute dźwięki

Brzmią jeszcze chwilę, a pamięć ucieka.

 

Nie bądźcie bierni, niech okrzyk się niesie

Przez wsie i miasta, aby budzić ludzi

Tych odrętwiałych, których norma gnie się

I których nawet alarm nie obudzi.

 

Niech nikt nie powie, żeśmy nie dorośli

I nie umiemy zdjąć karabin z kołka

Udana salwa ideę uwzniośli

I bohatera uczyni z pachołka. 

2022-03-16.png
2022-03-15.png

W roku 2021, mimo zaprzestania finansowania wydawnictw Klubu przez NRŁ PZŁ z własnych funduszy wydane zostały: 

1/ tomik poezji "Era kamienia niełupanego" 

2/ Biuletyn nr 16 

Wiersze, nieco odmienne od poprzednich, które w większości dotyczyły łowiectwa, krajobrazów Polski i muzyki, teraz sięgnęły do dawnych czasów, do wspomnień i przemian kulturowych na przestrzeni dziejów. Czasem podniosłe, w niektórych wiele patosu, czasem żalu a czasem potępienia.

Myślę, że każdy według swego uznania przyjmie i oceni, Nie piszę dla pochwał! 

W tej nowej sytuacji finansowej zwracam się do Kolegów Myśliwych o wsparcie idei Klubu.

Darz bór!

20210720_203547 (1).jpg

W roku 2020 zostały wydane przez KMJiLŁ dwie pozycje: 

1/ tomik poezji "Ptaki polskie" 

2/ Biuletyn nr 15 

Ponieważ ZG PZŁ a następnie NRŁ nie zatwierdziły Regulaminu Klubu oraz planu pracy i budżetu na rok 2020, wydawnictwa te zostały opłacone z funduszy prywatnych. Nie uległy zmianie zasady kolportażu, bezpłatnie rozesłano je do ponad 200 odbiorców, w tym Biblioteki Narodowej, Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego, innych bibliotek, książnic i instytutów w Polsce, redakcjom czasopism łowieckich, uczniom techników leśnych oraz myśliwym i sympatykom łowiectwa. Dla pokrycia niemałych kosztów druku i wysyłki zwróciłem się do wszystkich czytelników, którzy mogliby pomóc, o wsparcie idei Klubu. Nazwiska ofiarodawców zamieściłem w 16 numerze Biuletynu. Bardzo proszę wszystkich o dalszą pomoc, gdyż z przyczyn finansowych został poważnie zmniejszony nakład wydawnictw.

Darz bór!

Jan Jerzy Jóźwiak

przewodniczący KMJiLŁ

20210719_161654.jpg
193330497_1326033141113025_6211364613108488808_n.jpg
20210719_162101.jpg
bottom of page